Je dak en de zonnepanelen:              
Lengte dak (bij schuin dak: nok tot goot) meter        
Breedte dak (zie info onder aan model) meter        
Max aantal zonnepanelen   stuks        
Aantal gewenste zonnepanelen stuks        
Hoe schuin is je dak?  
       
Oriëntatie dak    
       
Zijn er obstakels die zonlicht wegnemen?
       
                   
Zonnepanelen kosten:              
Prijs van 1 zonnepaneel   per stuk        
Overige installatiekosten  
totaal        
Subsidie    
totaal        
Totaalkosten zonnepanelen    totaal         
                   
Je energieverbruik:              
Stroomverbruik huidig   kWh        
Stroomprijs    
€ /kWh        
                   
Resultaat:        
 
Terugverdientijd   jaar  
Besparing jaar 1      
Besparing totaal na jaar *1  
       
                   
Optionele gegevens:            
Levensduur zonnepanelen  
jaar        
Lengte zonnepaneel   meter        
Breedte zonnepaneel   meter        
Vermogen van 1 zonnepaneel   Wp        
Verwachte kostenstijging stroom
per jaar        
Verwachte kostenstijging overige kosten
per jaar        
Rente op bank    
per jaar        
                   
Berekende waarden ter info:              
Oppervlakte 1 zonnepaneel   m2        
Oppervlakte dak   m2        
max aantal zonnepanelen in de Lengte stuks        
max aantal zonnepanelen in de Breedte stuks        
Jaarlijks onderhoud   per jaar        
Vermogen van alle zonnepanelen samen Wp        
Factor van Wp zonnepaneel naar kWh  factor        
Stroomopbrengst zonnepanelen kWh        
Stroomverbruik nog in te kopen na de zonnepanelen kWh        
                   
Rekenmodel:                
1 2 3 4 5 6 *2 7 (=5-3-4-6) 8 9  
Jaar Leeftijd Kosten aanschaf Kosten onderhoud Besparing Stroom Misgelopen rente Resultaat       per jaar Resultaat cumulatief Terugverdiend?  
                   
2013 0  nog niet   
1  nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 nog niet   
 ja   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                   
Maximale jaarlijkse besparing          
Eindbedrag                
Alle jaarlijkse besparingen opgeteld             
Toelichting:                
De lengte en breedte van je dak bepalen de max. hoeveelheid zonnepanelen die erop passen, je kunt er minder maar niet meer kiezen.
Een normaal schuin dak is 45 graden, een flauwer dak is bijvoorbeeld 30 graden en een steiler dak 50 graden.  
Factor van Wp zonnepaneel naar kWh is afhankelijk van schuinte dak, oriëntatie dak en obstakels die het zonlicht wegnemen.  
Einde: Dit is het einde van de levensduur die je hebt ingegeven voor de zonnepanelen.   
Onderhoud: Aanname want er is nog niet veel bekend hierover, geen verzekeringskosten opgenomen  
Verwachte kostenstijging stroom: Dit is een onzekere factor omdat dit onbekend is maar heeft een grote invloed op het model.  
Alles opgeteld: Bedragen op verschillende momenten mogen eigenlijk niet 1 op 1 worden opgeteld.  
Netto Contante Waarde: Dit is de juiste optelling van de bedragen zonder inbegrip van restwaarde, luister ook naar de podcast voor info. 
*1 Dit bedrag is de eindwaarde na de levensduur, de beginwaarde netto contant naar jaar 0 zou zijn:  
*2 Rente: In plaats van zonnepanelen te kopen met je geld had je het ook op de bank kunnen laten staan of elders investeren.   
In eerdere modellen werd dit ook wel 'misgelopen RAI - Rendement Alternatieve Investering' genoemd. Luister ook naar podcast 2
Bron: www.zonnepaneelprijzen.nl/terugverdientijd