Bouwvergunning

bouwvergunningEen bouwvergunning heb je nodig om goedkeuring te krijgen voor je verbouwing. Hier ontdek je hoe je snel en makkelijk een bouwvergunning krijgt en ook de lage kosten ervan.

Bouwvergunning

Een bouwvergunning is inmiddels een ouderwetse term voor omgevingsvergunning. In deze term omgevingsvergunning wordt alles geregeld voor wat je nodig hebt om een verbouwing te mogen doen. Lees hieronder de opties of bekijk de prijs van een omgevingsvergunning

Goedkeuring

De gemeente moet deze vergunningsaanvraag in alle gevallen beoordelen en goedkeuren. De prijs voor de omgevingsvergunning bouwvergunningvalt voor een kleine verbouwing mee en door een goede vergunningsaanvraag krijg je zelf ook meer grip op de komende verbouwing en de mogelijkheden.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning bestaat uit:
Bouwtekeningen
Onderzoeksrapport (soms)
Overige informatie van belang

Wat is de omgevingsvergunning?

Wat is die omgevingsvergunning nu precies? De omgevingsvergunning is een vergunning die in Nederland in 2010 werd ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor bouw en verbouw. Dit waren onder andere de bouwvergunning en de kapvergunning.

Het idee is om die oude bouwvergunning makkelijker te maken. De omgevingsvergunning is er een onderdeel van. Deze vergunning kan bij één loket bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.

Wabo

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Vanaf 1 oktober 2010 werken alle gemeenten en provincies met de nieuwe vergunning. Ook wordt er strikter op toegezien of je een vergunning nodig hebt of niet, in dit geval dus wel:

Omgevingsvergunning

Het uitgangspunt voor de omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning) is dat je met één vergunningaanvraag kan volstaan. Je kan dat online doen maar hem ook nog op papier indienen. Deze aanvraag kan worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op internet, via een digitaal Omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat (het is vergelijkbaar met de belastingaangifte). Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden.

Omgevingsvergunning in stappen

Het is mogelijk om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit kan handig zijn als je op basis van globale gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor een bepaalde activiteit kans van slagen heeft. Tevens kan de aanvrager zijn project splitsen in verschillende kleinere projecten. Voor deze deelprojecten kan je dan een afzonderlijke omgevingsvergunning aanvragen.Kosten omgevingsvergunning

omgevingsvergunningBegin op tijd met het uitzoeken want een goede voorbereiding geeft de meeste kans op succes. Bekijk hier de kosten van een omgevingsvergunning.
Deze informatie in andere bestandsformaten:
“Bouwvergunning”
“Bouwvergunning”
“Bouwvergunning”
“Bouwvergunning”